REGNSKAPSFØRING

REGNSKAPSFØRING

Vi benytter webbaserte regnskapssystemer. Disse er like tilgjengelig for deg som for oss, og du har alltid kontroll over det vi har gjort.

ECONOMY AS tilstreber å automatisere flest mulige prosesser. Dette er mest effektive og du vil merke det i form av lavere priser.

Sende bilagene

 • Du velger om du skanner bilagene selv eller om du vil sende oss alt på papir
 • Vi arkiverer disse i regnskapssystemet og papirene kan makuleres
 • Du får en egen e-post-adresse til ditt dokumentsenteret som du også kan gi dine leverandører

Vi mottar og fører bilagene

 • Vi bokfører fortløpende
 • Vi avstemmer bank- og andre balansekontoer
 • Vi dokumenterer det som vi har gjort
 • Vi beregner mva og sender inn mva-oppgavene til Skatteetaten
 • Vi betaler åpne fakturaer og skattekravene

Du får oppdatert regnskapsinformasjon

 og får tilgang til rapporter og annen nyttig informasjon

 • Du har alltid full oversikt og du kan ta ut rapporter selv
 • Du får tilgang til en integrert CRM med oversikt over ordrer, fakturaer og kontrakter
 • Bedre kommunikasjon både med dine kunder/leverandører og med din regnskapsfører
 • Du slipper å oppbevare alt på papir