ANNUAL ACCOUNTS

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Jako księgowy masz także obowiązek sporządzenia zeznania podatkowego, które stanowi podstawę wyliczenia podatku należnego Tobie lub Twojej firmie.

Ponadto wszystkie spółki akcyjne mają obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych do rejestru księgowego, w którym publikowane są wszystkie roczne sprawozdania finansowe oraz prowadzą księgę akcyjną. Stają się one dostępne m.in. do banku, w którym ubiegasz się o kredyt i/lub dostawców, z którymi współpracujesz.

Książka magazynowa

 • Wysyłasz przegląd
  • wszyscy nasi akcjonariusze
  • którzy sprzedali i kupili ich akcje w ciągu roku
  • kto udzielił lub otrzymał pożyczki od firmy
 • Wszystkie informacje rejestrujemy w księdze akcyjnej i składamy oświadczenie z rejestru akcjonariuszy

Roczne sprawozdania finansowe

 • Uzgadniamy całe saldo poprzez
  • wyciągi z konta bankowego
  • wyciągi z kont od Twoich dostawców i klientów
 • Naliczamy amortyzację
 • Przygotowujemy roczne sprawozdania finansowe z notatkami
 • Roczne sprawozdania finansowe przekazujemy do rejestru rachunków w Brønnøysund

Informacja podatkowa

 • Obsługujemy wszystkie formularze podatkowe
 • Przygotowujemy rachunek zysków i strat oraz zeznanie podatkowe
 • Składamy zeznanie podatkowe, oświadczenie biznesowe i wszystkie inne formularze do urzędu skarbowego
 • Poborca ​​podatkowy oblicza Twój podatek i/lub dla Twojej firmy