Rådgivning

Doradztwo

Posiadanie kontroli nad liczbami pozwala lepiej wykorzystać kapitał firmy i podejmować decyzje o znaczeniu finansowym, takie jak: czy stać Cię na zatrudnienie nowych pracowników, czy powinieneś kupić lub wydzierżawić sprzęt lub jak zainwestować nadwyżkę środków pieniężnych.

Naszym celem w zakresie doradztwa jest pomoc Tobie jako klientowi w osiągnięciu Twoich celów. Korzystamy z nowoczesnych narzędzi raportowych, aby zestawiać Twoje dane księgowe i przedstawiać te warunki finansowe Tobie, jako „nieekonomiście”. Otrzymujesz przejrzyste raporty, komentarze i wykresy dostępne przez Internet, które spełniają wszystkie wymogi raportowania do zarządu i zarządu firmy oraz umożliwiają wydruk obiektywnej dokumentacji i informacji księgowych dla Twoich partnerów biznesowych.

Założenie firmy

Jeśli planujesz prowadzić własną działalność gospodarczą, musisz wybrać, od czego zacząć. Jesteście sami, czy jest Was kilku, którzy chcą zacząć? Wybór formy spółki ma decydujące znaczenie dla warunków ramowych jakie otrzymasz. Możemy pomóc w założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej (ENK) lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (AS). Ważne jest, aby zacząć od razu, a nie czekać, aż usługa lub produkt, który zamierzasz sprzedawać, będzie gotowy na rynek. Oznacza to, że koszty już na etapie planowania mogą zostać uwzględnione w kosztach.

Firma jednoosobowa (ENK)

Spółka jednoosobowa to forma organizacji, w której za prowadzenie działalności gospodarczej odpowiedzialna jest osoba fizyczna. Osoba ta ponosi pełną osobistą odpowiedzialność za długi i zobowiązania związane z prowadzoną działalnością. Właściciel decyduje o wszystkim w przedsiębiorstwie i nie ma specjalnych zasad ani przepisów dotyczących jednoosobowej działalności gospodarczej.

Na początek nie jest wymagany kapitał własny, ale wszystkie zyski biznesowe są opodatkowane jako dochody osobiste. Jeżeli zachodzi potrzeba zabezpieczenia większego kapitału własnego lub wprowadzenia nowych wspólników, można przeprowadzić nieopodatkowaną transformację jednoosobowej działalności gospodarczej w AS.

Spółka akcyjna (AS)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest niezależnym podmiotem prawnym. Właściciele będący akcjonariuszami nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością rozróżnia się finanse właścicieli i finanse spółki. Oznacza to, że ryzykujesz brak konieczności pokrywania zobowiązań firmy. Jako menadżer spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jesteś zatrudniony we własnej firmie i możesz zoptymalizować swoje wynagrodzenie i zyski. Sam decydujesz, w jaki sposób zysk zostanie przeznaczony na reinwestycję we własną firmę lub w inną firmę bez opodatkowania. Dopiero wypłata zysku w formie dywidendy wiąże się z koniecznością zapłaty podatku.

W AS kapitał własny wynosi co najmniej 30 000 NOK i może zostać wykorzystany na pokrycie wszystkich kosztów związanych z założeniem spółki.

Masz pytania dotyczące podatku VAT?
  • prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT
  • zwolnienia i zwolnienia z podatku VAT
  • nieruchomości
  • handel transgraniczny
czy ECONOMY AS może Ci pomóc.