Denne personvernerklæringen gjelder for Economy AS i det videre benevnt som «vi» eller «oss».
Vi behandler personopplysninger i tråd med EUs personvernforordning, General Data Protection Regulation 2016/679 («GDPR») som er gjeldende fra 25. mai 2018. Disse reglene er gjeldende som norsk lov etter implementering.
Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

Behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysninger med det formål å kunne levere og yte de tjenester vi tilbyr. For å kunne utføre vårt arbeid er det nødvendig for oss å behandle blant annet navn, adresse, e-post, fødselsdato, arbeidsgiver osv.
Vi gir ikke eller selger personlige opplysninger til en tredjepart. Personopplysninger kan derimot bli delt med tredjepart om man ser nødvendigheten for å administrere, drifte og vedlikeholde byrået nettside eller tjenester.
Ved bruk av vår nettside vil det automatisk bli samlet inn opplysninger, hvorav noen kan være av personlig karakter. Dette kan være IP-adresse, lokasjon/posisjon, enhetsinnstillinger, diverse, informasjon vedr. operativsystem som benyttes, informasjonskapsel (cookie) og lignende.

Behandlingsgrunnlaget for behandling

Vår behandling av opplysninger kan være nødvendig for å oppfylle forpliktelser i avtalen som du som kunde har inngått med oss.
Ved å følge gjeldende personvernregelverk, vil vi i tilfeller som krever dette, be om ditt samtykke før vi bruker dine opplysninger i forbindelse med direkte markedsføring.

Tredjeparts aktører

Vi har samarbeid med underleverandører som leverer systemer eller verktøy for å kunne drifte byrået. I tilfeller med andre aktører som opererer på vegne av byrået og som involverer behandling av personopplysninger, foreligger en databehandleravtale i grunn – dette med formål om
å forsikre oss om at personopplysninger blir behandlet etter regelverket. Videre vil byrået måtte forholde seg til offentlige myndigheter.
Vi har rutiner og retningslinjer overfor sine ansatte samt leverandører for å forsikre om at personopplysninger sikres til enhver tid.
Med formål om å kunne tilby et brukervennlig nettsted, analyseres brukermønsteret blant de som besøker vårt nettsted. For dette arbeidet bruker vi analyseverktøyet Google Analytics som blant annet bruker informasjonskapsler/cookies. Informasjon som samles inn av Google Analytics lagres på deres server i USA.

Lagringstid av data

Personopplysninger lagres så lenge vi anser det som nødvendig for å oppfylle formålet med behandling eller lovpålagte plikter som blir stilt bedriften. All informasjon som lagres vil være underlagt denne erklæring. Vi viser blant annet til bokføringsloven og regnskapsloven. Ved forespørsel fra deg vil vi slette personopplysninger om deg, med mindre vi er lovpålagt eller har et rettslig grunnlag for å oppbevare personopplysninger videre.

Dine rettigheter

Du som er registrert i vårt system har følgende rettigheter
Be om tilgang til opplysningene som er lagret om deg
Be om retting av opplysninger som er uriktige og/eller sletting av opplysninger
Be om begrensing av behandling
Protestere mot at opplysninger blir behandlet
Be om utlevering av opplysninger til seg selv eller andre
Trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling
Klage til Datatilsynet i Norge på behandling av personopplysninger

Sikkerhet

Vi har etablert tekniske og organisatoriske prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.
Vi har vedtatt interne IT-retningslinjer, og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IT-systemer.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.